Logo Blue Black Amsterdam

Blue Black Disclaimer

DISCLAIMER

De Website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van BLUE BLACK B.V. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BLUE BLACK B.V.

De op deze Website getoonde informatie wordt door BLUE BLACK B.V. met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. BLUE BLACK B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze website verstrekte informatie.

De informatie op de Website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. BLUE BLACK B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

BLUE BLACK B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met de website van BLUE BLACK B.V.

De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze Website is auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van BLUE BLACK B.V. (onderdelen van) de Website te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen aan te brengen.

BLUE BLACK B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van storingen of onderbrekingen bij het gebruik van de Website of de verzending van berichten.

Het gebruik van de Website en de Informatie is op eigen risico. BLUE BLACK B.V. garandeert niet de bruikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid en tijdigheid van de Website, noch het ononderbroken, tijdige, veilige of foutloos functioneren daarvan. Het gebruik van de Website is op eigen risico. BLUE BLACK B.V. garandeert eveneens niet dat de Website, de servers of elektronische communicatie vrij zijn van virussen of ander schadelijk materiaal.

Voor klachten en/of opmerkingen kun je mailen naar: info@blueblack.amsterdam  


Heb je een klacht over een artikel dat je hebt gekocht via een verkooppunt (bijvoorbeeld Bol.com), dan dien je contact opnemen met het verkooppunt.